Prečo treba prezúvať letné pneumatiky za zimné?

Ohľadne zimných pneumatík pojednáva §38 Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších noviel.

preco treba prezuvat zimne pneumatiky

Zimné pneumatiky treba mať:

 1. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 (viď dole, rozdelenie vozidiel) môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 (viď dole, rozdelenie vozidiel) musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.
 2. Ustanovenie podľa odseku 1 neplatí:
  a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd,
  b) pre terénne motorové vozidlo,
  c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.
 3. Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.
 4. Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.

Zimné pneumatiky sa vyznačujú veľkou hĺbkou dezénu, ako aj zložením. Dezén zimných pneumatík má široké a hlboké drážky, vďaka ktorým si poradia so snehom oveľa lepšie ako letné pneumatiky. Keď sa do širokých drážok behúňa vtlačí sneh, zvýši sa priľnavosť a trakcia vozidla na zasnežených cestách.

Minimálna hĺbka zimného dezénu pneumatiky je 3 mm.

Aký je rozdiel medzi zimnou a letnou pneumatikou: Zimná pneumatika:
a) má vysoký počet záberových lamiel,
b) je z mäkšej zmesi ako letná, a to z toho dôvodu, aby poskytovala vyššiu priľnavosť aj pri veľmi nízkych teplotách.

Hraničná teplotou pre prezutie pneumatík z letných na zimné je 6 ° C. Práve pod touto teplotnou hranicou stráca letná pneu svoje kladné vlastnosti. Teplota by sa ale pod touto hranicou údajne mala pohybovať dlhodobo. 

Základné kategórie vozidiel

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb.
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov.
 • Kategória O: prípojné vozidlá.
 • Kategória T: kolesové traktory.
 • Kategória C: pásové traktory.
 • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov.
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje.
 • Kategória P: pracovné stroje.
 • Kategória LS: snežné skútre.
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.

Kategórie vozidiel M

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na:

 • kategória M1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,
 • kategória M2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,
 • kategória M3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

Kategórie vozidiel N

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na:

kategória N1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,

kategória N2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,

kategória N3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa