Pracovná zdravotná služba

V oblasti pracovného prostredia a zabezpečujeme služby Pracovnej zdravotnej služby.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti pracovného prostredia,
  • vypracovanie, vedenie a  aktualizáciu predpísanej dokumentácie pracovnej zdravotnej služby (posudkov o riziku s kategorizáciou prác zamestnancov, prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, traumatologického plánu a pod.),
  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania,
  • školenie poskytovaní predlekárskej prvej pomoci,
  • zabezpečenie hlásení a oznamovacích povinností,
  • poradenstvo pri zavádzaní nových technológií,
  • zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické, emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa