Osvedčenia a oprávnenia

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti CO

Doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania CO

Osvedčenie špecialistu ZPH

Rozhodnutie o predĺžení platnosti autorizácie

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa