Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Novela vyhlášky o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Novela vyhlášky o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Od 15.03.2023 nadobudne účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Čítať viac...

Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zákon NR SR č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel pojednáva o zriadení nabíjacích staníc pre elektromobily. Čítať viac...

Malý, stredný a veľký zdroj znečistenia – hlásenie

Malý, stredný a veľký zdroj znečistenia – hlásenie

Oznamovať obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú... Čítať viac...

Naši klienti