Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Čo je to JUBS?

Čo je to JUBS?

JUBUS je jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne. Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu. Čítať viac...

Výrub stromov a náhradná výsadba

Výrub stromov a náhradná výsadba

Nie každý si uvedomuje, že na výrub stromov, a tých na svojom pozemku potrebuje v určitých  prípadoch súhlas. V ktorých prípadoch nie je potrebný súhlas?
Čítať viac...

Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov

V zmysle legislatívy je povinnosťou zamestnávateľa  zabezpečiť zamestnancovi školenie z bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, závažných priemyselných havárií a pod. 
Čítať viac...

Naši klienti