Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Prečo treba prezúvať letné pneumatiky za zimné?

Prečo treba prezúvať letné pneumatiky za zimné?

Ohľadne zimných pneumatík pojednáva §38 Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších noviel. Čítať viac...

Povinnosť zabezpečiť ADR - preprava nebezpečných vecí po ceste

Povinnosť zabezpečiť ADR - preprava nebezpečných vecí po ceste

Pri ADR (preprava nebezpečných látok po ceste) si pravdepodobne každí predstaví cisternové vozidlá prevážajúce pohonné látky. Pojem ADR nezahŕňa iba prepravu nebezpečných látok po ceste, ale týka sa širšieho okruhu spoločností (osôb) zapojených do uvedenej prepravy.  Čítať viac...

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Rozvoj priemyselnej výroby, nové technológie alebo používanie nebezpečných látok vo väčšom množstve so sebou prináša zvýšené riziko vzniku priemyselnej havárie. Už sme boli svedkami niekoľkých priemyselných havárií, ktoré mali značný dopad na život, zdravie ľudí alebo životné prostredie. Jednou z hlavných príčin takýchto havárií je najmä zlyhanie ľudského faktora, nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, či zanedbanie technologických postupov. 
Čítať viac...

Naši klienti