Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku ochrany pred požiarmi.

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa. Čítať viac...

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku bezpečnosti práce

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku bezpečnosti práce

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa. Čítať viac...

Školenie vodičov “referentov skupiny B„

Školenie vodičov “referentov skupiny B„

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o BOZP„)  v ustanovení § 7, a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv. neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí: Čítať viac...

Naši klienti