Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

E-learning

E-learning

Naša spoločnosť zabezpečuje školenie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi formou E-learningu. 
Čítať viac...

Meranie alkoholu na pracovisku

Meranie alkoholu na pracovisku

Povinnosťou zamestnávateľa je kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu.
Čítať viac...

Naši klienti