Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Teplota na pracovisku: Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

Teplota na pracovisku: Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

Vysoké teploty na pracovisku predstavujú významné riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov. V letných mesiacoch, alebo pri práci v horúcich prostrediach, môžu zamestnanci čeliť mnohým výzvam, vrátane tepelného stresu, dehydratácie a úpalu. 
Čítať viac...

Ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

Ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

Ochrana zdravia zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami, je jedným z kľúčových aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vývoj v tejto oblasti neustále napreduje s cieľom zabezpečiť najvyššie štandardy ochrany.
Čítať viac...

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Ochrana zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou chemickým faktorom pri práci je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a zdravia pri práci. Právna úprava v tejto oblasti sa neustále vyvíja s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany pracovníkov pred škodlivými účinkami chemických látok. Čítať viac...

Naši klienti