Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Novela zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh

Novela zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh

Dňa 22.05.2024 bol zverejnený zákon NR SR Zákon č. 109/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. Čítať viac...

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (ďalej len “KBÚ„) obsahuje komplexné informácie o uvedenej chemickej látke. Príjemca chemickej látky takto dostáva informáciu o všetkých dôležitých aspektoch súvisiacich s nebezpečnými vlastnosťami chemickej látky.  Čítať viac...

Odpady - evidenčná a ohlasovacia povinnosť

Odpady - evidenčná a ohlasovacia povinnosť

V oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku prichádza k významnej legislatívnej zmene. Od 1. januára 2026 vstúpi do platnosti nová vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Čítať viac...

Naši klienti