Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Pracovné prostredie počas chladného obdobia roka

Pracovné prostredie počas chladného obdobia roka

Od 01.12.2022 nadobudne účinnosť novela Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
Čítať viac...

Novela zákona o cestnej premávke

Novela zákona o cestnej premávke

Od 01.01.2023 nadobudne účinnosť zmena zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čítať viac...

Čo je to JUBS?

Čo je to JUBS?

JUBUS je jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne. Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu. Čítať viac...

Naši klienti