Osvedčenia a oprávnenia

Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnej služby

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

Autorizovaný bezpečnostný technik

Banský bezpečnostný technik

Oprávnenie na e-learning

Certifikát o overení alkohol tester

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa