Osvedčenia a oprávnenia

Osvedčenie Technik PO

Osobitné oprávnenie na kontrolu PHP č.1

Osobitné oprávnenie na kontrolu PHP č.2

Oprávnenie požiarne klapky IMOS

Oprávnenie požiarne klapky MANDIK

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa