Požiarne zariadenia

Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov (požiarne dvere, požiarne klapky, a pod.)

Zabezpečíme pre Vás:

  • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov,
  • kontrolu, opravu a servis zariadení pre zásobovanie požiarnou vodou (hydrant, hadicové zariadenie),
  • tlakové skúšky požiarnych hadíc,
  • kontrolu požiarnej nádrže,
  • kontrolu, preventívnu údržbu, prehliadku a opravu požiarneho uzáveru (požiarne dvere, požiarne klapky, a pod.)
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa