Špecialista PO

V oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavby zabezpečujeme činnosť Špecialistu PO.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
  • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • autorský dozor na stavbe,
  • posúdenie technológie,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa