Pracovné prostredie počas chladného obdobia roka

Od 01.12.2022 nadobudne účinnosť novela Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

bozp pracovne prostredie

Uvedenou novelou sa znižuje minimálna prípustná operatívna teplota pre chladné obdobie roka od 1. decembra 2022 do 31. mája 2023 v triede práce 1a (Sedenie: ľahká administratívna práca (písanie, práca na počítači, kreslenie, účtovníctvo, kancelárska práca)) na 19 °C.“

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa