Odpady - evidenčná a ohlasovacia povinnosť

V oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku prichádza k významnej legislatívnej zmene. Od 1. januára 2026 vstúpi do platnosti nová vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Odpady - evidenčná a ohlasovacia povinnosť

1. januára 2026 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Uvedená legislatívna zmena zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., vyhlášky č. 321/2017 Z. z., vyhlášky č. 378/2018 Z. z. a vyhlášky č. 317/2020 Z. z.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa