Novela zákona o cestnej premávke

Od 01.01.2023 nadobudne účinnosť zmena zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o cestnej premávke

Prichádza k zmene definície dopravnej nehody v § 64 ods. 1 písm. b). Doteraz sa za dopravnú nehodu považovalo poškodenie cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (ako semafor, dopravné značenie a pod.). Od nového roka sa bude považovať za dopravnú nehodu, ak sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie znefunkční.

Taktiež prichádza k zmene v § 67 ods. 2 písm. a), kde sa na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd považovala za usmrtenú osobu, osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín po dopravnej nehode. Od 1.1.2023 sa za usmrtenú osobu bude považovať osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 30 hodín po dopravnej nehode, okrem samovraždy.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa