Meranie faktorov pracovného prostredia

Naša spoločnosť zabezpečuje orientačné meranie nasledovných faktorov pracovného prostredia..

  1. osvetlenia,
  2. hluku,
  3. teploty,
  4. vlhkosti.

Uvedené meranie niektorých faktorov pracovného prostredia vykonávame pomocou prístroja Envirometer.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa