Meranie alkoholu na pracovisku

Povinnosťou zamestnávateľa je kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu. 

Naša spoločnosť zabezpečuje analýzu dychu dôkazovým analyzátorom dychu typu  Alco Quant s platným certifikátom o overení so Slovenskej legálnej metrológie, n.o., Pracovisko Banská Bystrica, Laboratórium analyzátorov dychu.

meranie alkoholu na pracovisku

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa