Prevencia havárií

Na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečujeme služby havarijného technika a špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií:

 • zaradenie podniku do príslušnej kategórie a oznámenie o zaradení podniku
 • určovanie požiadaviek prevencie závažných priemyselných havárií pri výstavbe nových zariadení, pri ich zmene a rekonštrukcii, ako aj pri ich oprave a odstávke a pri nábehu ich prevádzky
 • vypracúvanie a vedenie predpísanej dokumentácie
 • vykonávanie preventívnych prehliadok a kontrol z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie
 • príprava, organizácia a vyhodnocovanie pravidelného precvičovania situácií podľa havarijného plánu
 • vykonávanie školenia a výcviku zamestnancov

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií plní povinnosti aj havarijného technika.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.