Bezpečnosť práce

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci poskytujeme služby na základe autorizácie bezpečnostnotechnickej služby a autorizácie v oblasti výchovy a vzdelávania. Uvedené služby zabezpečujeme výkonom autorizovaného bezpečnostného technika:

 • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • školenie zástupcov zamestnancov
 • prehliadka pracovísk z BOZP
 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP
 • preventívna činnosť na úseku BOZP
 • šetrenie pracovných úrazov
 • zastupovanie pred štátnymi orgánmi

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.