Vitajte na stránkach spoločnosti B.P.O.

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť B.P.O. sa dlhodobo zaoberá poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, závažnými priemyselnými haváriami, civilnou ochranou a environmentalistikou.

Našou prioritou je komplexná ponuka služieb, vysoká kvalita a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníkov.

Kto sú naši klienti?

Vďaka svojej profesionalite a kvalitnému prístupu si spoločnosť B.P.O. získala dôveru viacerých obchodných partnerov ktorí pôsobia v rôznych odvetviach národného hospodárstva (strojárska výroba, práca s chemickými látkami, drevospracujúci priemysel, bankovníctvo a mnohé iné).

Našim obchodným partnerom ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, závažnými priemyselnými haváriami, civilnej ochrany a environmentalistiky. V takomto prípade obchodný partner prenesie všetky povinnosti v spomínaných oblastiach ako i zodpovednosť za tieto činnosti formou outsourcingu na našu spoločnosť. Tým sa zbaví povinností a starostí a môže sa viac venovať ostatným činnostiam.

Zabezpečíme celý proces v spomínaných oblastiach od vypracovania projektovej dokumentácie, organizačnej, legislatívnej, ako i samotnú realizáciu, takpovediac na kľúč a podľa želania obchodného partnera.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.