Civilná ochrana

Na úseku civilnej ochrany zabezpečujeme služby referenta CO:

 • vypracovanie dokumentácie CO
 • vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany
 • spolupráca a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • príprava a návrh opatrení pri zabezpečovaní ochranu zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť ohrozené
 • spolupráca pri zriaďovaní a udržiavaní ochranných stavieb a prostriedkov varovania
 • spolupráca pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany, ich akcieschopnosti a prevádzkyschopnosti, pri skladovaní nebezpečných látok alebo ich manipulácii
 • spolupráca pri zabezpečovaní systému monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území
 • poradenská činnosť

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.