Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Obsah kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja

 1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:
 1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 2. kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 3. meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
 4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 6. kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 7. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 8. umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
 1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:
 1. optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 2. kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 3. posúdenie kvality hasiacej látky v hasiacom prístroji,
 4. kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny v hasiacom prístroji,
 5. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 6. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 7. kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
 8. kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
 9. kontrolu spúšťacieho mechanizmu hasiaceho prístroja,
 10. kontrolu ovládacej armatúry hasiaceho prístroja,
 11. kontrolu čistoty filtra,
 12. kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky hasiaceho prístroja,
 13. kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 14. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 15. umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 16. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
 1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:
 1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 2. kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 3. kontrolu hmotnosti prístroja,
 4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 6. kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 7. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 8. umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
 1. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:
 1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 2. kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 3. meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
 4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 6. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
 7. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
 8. umiestnenie plomby,
 9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
 1. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:
 1. optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 2. kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 3. posúdenie kvality hasiacej látky v hasiacom prístroji,
 4. kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny hasiaceho prístroja,
 5. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 6. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 7. kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
 8. kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku v hasiacom prístroji,
 9. kontrolu spúšťacieho mechanizmu hasiaceho prístroja,
 10. kontrolu ovládacej armatúry hasiaceho prístroja,
 11. kontrolu čistoty filtra,
 12. kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky hasiaceho prístroja,
 13. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
 14. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
 15. umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 16. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
 1. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:
 1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
 2. kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 3. kontrolu hmotnosti prístroja,
 4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 6. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
 7. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
 8. umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.