Špecialista na PZPH

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií zabezpečuje:

 • zaradenie podniku do príslušnej kategórie a oznámenie o zaradení podniku
 • určovanie požiadaviek prevencie závažných priemyselných havárií pri výstavbe nových zariadení, pri ich zmene a rekonštrukcii, ako aj pri ich oprave a odstávke a pri nábehu ich prevádzky
  • vypracúvanie a vedenie predpísanej dokumentácie
  • hodnotenie rizika závažných priemyselných havárií
  • program prevencie závažných priemyselných havárií
  • bezpečnostný riadiaci systém
  • bezpečnostná správa
  • havarijný plán vrátane použiteľnosti prostriedkov na  zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov, podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva
  • informovanie verejnosti
 • vykonávanie preventívnych prehliadok a kontrol z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie, príprava, organizácia a vyhodnocovanie pravidelného precvičovania situácií podľa havarijného plánu
 • vykonávanie školenia a výcviku zamestnancov

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.