Školenie

Účelom školenia je oboznámiť zamestnancov s požiadavkami bezpečnosti práce s:
a) príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti pracovného prostredia,
b) vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim,
c) oboznámenie sa s prevádzkovými poriadkami (napr. prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi a posudkom o riziku a pod.)

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.