Meranie faktorov pracovného prostredia

Naša spoločnosť zabezpečuje orientačné meranie nasledovných faktorov pracovného prostredia
a) osvetlenia,
b) hluku,
c) teploty,
d) vlhkosti.
Uvedené meranie niektorých faktorov pracovného prostredia vykonávame pomocou prístroja Envirometer

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.