Audit pracovného prostredia

Účelom auditu je komplexne a objektívne zistenie skutočného stavu a spôsobu zabezpečenia ochrany pracovného prostredia, stanovení opatrení a postupov pri odstraňovaní zistených nedostatkov, závad a kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov u obchodného partnera.
Vykonanie auditu začína dôslednou prehliadkou priestorov a objektov obchodného partnera a pokračuje kontrolou spracovanej dokumentácie.
Výsledkom auditu je podrobná správa obsahujúca vyhodnotenie aktuálnej úrovne zaistenia pracovného prostredia ako aj zistené nedostatky a návrhy na riešenie týchto nedostatkov.
Samotný audit zabezpečí podrobný prehľad o stave pracovného prostredia u obchodného partnera a spolu s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov pomôže obchodnému partnerovi pri ďalšom skvalitňovaní týchto oblastí podnikateľskej činnosti
Niekoľkoročná prax našich technikov a ich bohaté skúsenosti s kontrolami štátnych orgánov pomôžu obchodnému partnerovi odhaliť slabiny, ktoré by ho v prípade ich včasného nezaregistrovania mohli stáť sankcie, škody spôsobené požiarom, prevádzkovou nehodou alebo poškodením zdravia zamestnancov.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.