Školenie

Zamestnancov

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov:

 • so všeobecnými požiadavkami odpadového hospodárstva v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o povinnostiach na úseku odpadového hospodárstva pre príslušné pracovisko, najmä o triedení a ukladaní odpadu na pracovisku
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov v prípade úniku ropných produktov
 • spôsob hlásenie vzniku mimoriadnej udalosti

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov:

 • so všeobecnými požiadavkami odpadového hospodárstva v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s evidenciou a spôsobom hlásenia
 • s výkladom o povinnostiach na úseku odpadového hospodárstva pre príslušné pracovisko, najmä o triedení a ukladaní odpadu na pracovisku
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov v prípade úniku ropných produktov
 • spôsob hlásenie vzniku mimoriadnej udalosti

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.