Oprávnenia

Špecialista PO

Špecialista PO

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR – zdokonaľovania príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR - zdokonaľovania príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany

Osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

Oprávnenie pre montáž, preventívnu údržbu a prehliadku požiarneho uzáveru

Technik požiarnej ochrany

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.