Kontrola požiarnych uzáverov

Realizujeme kontroly, preventívnu údržbu, prehliadky a opravy požiarnych uzáverov

Obsah kontroly požiarnych uzáverov

 1. Vizuálnou prehliadkou požiarneho uzáveru sa overuje
 1. vybavenosť požiarneho uzáveru vrátane jeho neporušenosti,
 2. úplnosť označenia miesta inštalácie požiarneho uzáveru,
 3. súlad typu inštalovaného požiarneho uzáveru s návrhom typu požiarneho uzáveru v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak sa riešenie vyžadovalo.
 1. Skúškou funkčnosti požiarneho uzáveru bez použitia technickej podpory sa overuje
 1. ľahký chod pohyblivej konštrukcie požiarneho uzáveru pri jej zatváraní alebo otváraní,
 2. ľahký chod zatváracieho zariadenia a úplné uzatvorenie požiarneho uzáveru, ak ide o požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) v bodoch 1, 2, 4 a 5, ovládacieho zariadenia a úplné uzatvorenie požiarneho uzáveru,
 3. ľahký chod koordinátora zatvárania a správne poradie zatvárania krídiel požiarneho uzáveru, ak ide o požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) v bodoch 1 a 2,
 4. ľahký chod bezpečnostného mechanizmu, ak ide o dvere s požiarnou odolnosťou, dvere tesné proti prieniku dymu alebo dvere s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu,
 5. ľahký chod spúšťacieho mechanizmu alebo ovládacieho mechanizmu, ak ide požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) bode 3,
 6. odstránenie dopravovaného predmetu separačným zariadením, ak ide o požiarne uzávery uvedené v § 2 písm. a) bode 4,
 7. dodávka energie alebo hasiacej látky, ak sa požaduje,
 8. činnosť optickej signalizácie alebo zvukovej signalizácie, ak je časťou požiarneho uzáveru a oznamuje zmenu stavu požiarneho uzáveru.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.