Audit OPP

Účelom auditu je komplexne a objektívne zistenie skutočného stavu a spôsobu zabezpečenia ochrany pred požiarmi, stanovení opatrení a  postupov pri odstraňovaní zistených nedostatkov a kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov  v organizácii.

Vykonanie auditu začína dôslednou prehliadkou priestorov a objektov organizácie a pokračuje kontrolou spracovanej dokumentácie.

Výsledkom auditu je podrobná  správa obsahujúca vyhodnotenie aktuálnej úrovne zaistenia ochrany pred požiarmi ako aj zistené nedostatky a návrhy na riešenie týchto nedostatkov.

Samotný audit zabezpečí podrobný prehľad o stave ochrany pred požiarmi vo Vašej spoločnosti a spolu s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov Vám pomôže pri ďalšom skvalitňovaní týchto oblastí podnikateľskej činnosti.

Niekoľkoročná prax našich špecialistov a technikov a ich bohaté skúsenosti s kontrolami štátnych orgánov Vám pomôžu odhaliť slabiny, ktoré by Vás v prípade ich včasného nezaregistrovania mohli stáť sankcie, škody spôsobené požiarom alebo  poškodenie zdravia Vašich zamestnancov.

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.