Oprávnenia

Bezpečnostnotechnická služba

Výchova a vzdelávanie

Autorizovaný bezpečnostný technik

Autorizovaný bezpečnostný technik

Koordinátor bezpečnosti

Koordinátor bezpečnosti

Lektor pre špeciálne profesie – lektorské minimum

Lektor pre špeciálne profesie - lektorské minimum

Lektor pre vykonávanie školenia z Vyhlášky 208-1991 Zb.

Lektor pre vykonávanie školenia z Vyhlášky 208-1991 Zb.

Lektor zástupcov zamestnancov pre BOZP

Lektor zástupcov zamestnancov pre BOZP

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

  • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poisťovňa, a.s.
  • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
  • SEGUM incest s.r.o.
  • SLOVDEKRA, s.r.o.