Školenie

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov s požiadavkami ADR:

 • s požiadavkami ADR pri preprave nebezpečných vecí
 • s postupmi v prípade havárie
 • so sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostným označovaním
 • s rozdelením nebezpečných vecí do jednotlivých tried
 • zo základnými povinnosťami účastníkov prepravy (odosielateľ, plniaca organizácia, prepravca, dopravca, príjemca)
 • s obalmi vhodnými na prepravu nebezpečných vecí

Kontaktné informácie

B.P.O. s.r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava 214

Bc. Marian Muráni
riaditeľ spoločnosti

mobil: 0905 200 658
tel./fax.: 02/526 23 961
e-mail: bpo@bpo.sk

Ďalšie kontaktné informácie »

Referencie

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • SHELL Slovakia, spol. s.r.o.
 • SEGUM incest s.r.o.
 • SLOVDEKRA, s.r.o.